zaval

zaval
is. <ər.>
1. Ziyan, zərər, təbii fəlakət, afət. Bu körpəcə meynəni qoru hər bir zavaldan; Qoy torpaqda kök salıb bərkitsin öz yerini. S. Rüst.. // Bəla, müsibət, xətər, qorxu. Kahinlər axışından kəşf etmiş istiqbalı; Çox zaman qışqırığın bildirmiş o zavallı. Ə. C.. Hünərdir keçirən bizi hər oddan; Olarmı hünərə zaval, ay Maral! B. V..
2. Yox olma (etmə), tələf olma (etmə), fənaya uğrama (uğratma), məhv olma (etmə); məhv. Fani cəhanə baxma, keçər, ömrü sevmə kim; Ömrün zəvalı var və cahanın bəqası yox. Nəs.. Sizdə olan aldadıcılıq və dostlara yalan satmaq sizin təxt-tacınızın zavalını yaxınlaşdırmaqdadır. M. S. O..
3. məc. Zülm, əziyyət, işgəncə mənasında. Yazıq Ələsgərə çoxdur zavalın; Aparır ağlımı günəş camalın. A. Ə..
◊ Zaval görməmək – 1) sağ-salamat qalmaq, heç bir bəlaya düçar olmamaq; 2) zərər görməmək, cəzasız qalmaq. <Pişik> heç bir zaval görməyəcəyini hiss etdi, iti caynaqlarını qabırğaya ilişdirdi. İ. Hüseynov. Zaval olmaz – bax zaval yoxdur. İynə saçdım divara; Elçi göndərdim yara; Elçiyə zaval olmaz; Özüm elçiyəm yara. (Bayatı). Zaval tapmaq – xəsarətə uğramaq, ziyan görmək, məhv olmaq, tələf olmaq. Mal-qaranı zaval tapdı. Zaval vurmaq – 1) ziyan vurmaq, xəsarətə uğratmaq, zay etmək, məhv etmək. Bostanı zaval vurdu; 2) ölüm gətirmək, fənaya uğratmaq. Bağımda var gavalı; Başım olub havalı; Əzrail ova çıxdı; Mənə vurdu zavalı. (Bayatı). Zaval yetirmək – 1) bax zaval vurmaq. Yağış bağlara çox zaval yetirdi; 2) bədbəxtlik gətirmək, fəlakət gətirmək, məhv etmək. Bir gün olmaz kim, ona gərdun yetirməz bir zaval. F.. Bir zaval yetirən şahi-sərvərə; Bir şux sitəmkarə müştaq olmuşam. Aşıq Rəcəb. Bu dərd, billəm, məni axır öldürər; Günbəgün yetirər zavalə, gözəl! Aşıq Mehdi. Zaval yoxdur – qorxu yoxdur, xətər yoxdur. <Əhməd tacirbaşı dedi:> Bizə heç bir zaval yoxdur. «Koroğlu». <Sozalı:> Axı, arvad üstündə dalaşmayan kişiyə zaval yoxdur. İ. Hüseynov. <Hümmət:> Əgər bu tufandan qurtarsam, daha mənə zaval yoxdur. B. Bayramov. Zavala düşmək – bədbəxtliyə uğramaq, bədbəxt olmaq. Gəlmədi aftabımız, keçdi nəhar nisfdən; Gör ki, mən, ey fələk, bu gün bir nə zavalə düşmüşəm. S. Ə. Ş.. Zavala getmək – bax zavala gəlmək. Mən bilirəm, gedəcəkdir zavalə; Zənəxdan dövründə, üzar yanında. Q. Z.. Şamamələr dağda dəyər; Qızılgüllər boynun əyər; Bədnəzər çoxdu, göz dəyər; Gedər zavala gözlərin! Aşıq Məhəmməd. Zavala gəlmək – 1) bədbəxtliyə uğramaq, fəlakətə uğramaq, müsibətə düçar olmaq. Hər günüm bir ildir sənsiz, a bala! Gəlməyəsən, görüm səni, zavala. R. R.. <Əlibaba:> Qılıncı qın saxlar, çox sağ ol, bala! Görüm, gəlməyəsən əsla zavala! Z. Xəlil; 2) məhv olmaq, yox olmaq, zail olmaq. Kasıb dedi: – Maldar, uyma çox mala; Dolanır zamana, gəlir zavala. Aşıq Əhməd. Elə zərbə vurarıq ki, yağı gələr zavala; Bir zərbə ki qoca tarix görməmişdir yaşından. S. Rüst.. Zavala vermək – fəlakətə, məhvə uğratmaq; bədbəxt etmək. Əbəs yerə bizi verdi zavalə; Oğrun-oğrun bəlalərə həvalə. Q. Z.. O mahrudən iraq verdi qəm zavalə məni. X. N.. Zavala yetirmək – bax zavala vermək. Zavala yetmək – bax zavala düşmək. Mənim baxtım yetməz heç vaxt zavala; Ağıl, kamal, tale, izzət məndə var. Aşıq Əhməd.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • zaval — zavál, zaváluri, s.n. (reg.) prival, japşă. Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • Zaval — Original name in latin Zval Name in other language Zavalu, Zavalul, Zvalu, Zvalul State code RO Continent/City Europe/Bucharest longitude 43.84717 latitude 23.84208 altitude 51 Population 1151 Date 2013 04 20 …   Cities with a population over 1000 database

  • zavál — a m (ȃ) petr. kamnina, ki nastane pri vdoru magme v zemeljsko skorjo; intruzija, lakolit …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Zavallya — Original name in latin Zavallya Name in other language ZAVAL E, Zaval ye, Zavallja, Zavallya, Zaval’ye, ЗАВАЛЬЕ, Завалля State code UA Continent/City Europe/Kiev longitude 48.21354 latitude 30.01558 altitude 145 Population 5010 Date 2012 01 18 …   Cities with a population over 1000 database

  • Personnages de Cobra — Personnages du monde imaginaire de Cobra. Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Angle …   Wikipédia en Français

  • Personnages de cobra — Personnages du monde imaginaire de Cobra. Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Angle …   Wikipédia en Français

  • Liste des personnages de Cobra — Personnages du monde imaginaire de Cobra. Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Angle Voir …   Wikipédia en Français

  • Gighera —   Commune   …   Wikipedia

  • Les maqâms — Maqâm Sommaire 1 Structures 2 Tempérament 3 Armure 4 Maqâm arabe 4.1 Genres …   Wikipédia en Français

  • Makam — Maqâm Sommaire 1 Structures 2 Tempérament 3 Armure 4 Maqâm arabe 4.1 Genres …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”